Buråkjet, Flemma (ny)

Gjemnes
535
Besøk
2
km rundtur
grønn

NB! Stikk UT!-posten åpner 20/5. Når snøen er smeltet.

Kort om turen

Turen om Buråkjet er kort og passar godt som både som treningstur og for små føt som vil gå sjølve. Turen går langs tufter etter gamle sommarfjøs. 

Turbeskrivelse

Frå parkeringa ved Flemsetervegen (FV 291), følg fylkesvegen i retning Fagerlia. Ta av vegen rett etter brua, og følg ekrekanten oppover. Her er turstart merka med "Flemsetervatnet om Buråkjet". Hugs at


Du ska itte trø i graset
Spede spira lyt få stå (Einar Skjæraasen)


I øvre kant av ekra, ta inn på skogsvegen mellom granene. Det er jamn stigning opp skogsvegen, og i toppen kjem du til ei bru over Fagerlibekken (merka med skilt). Gå over brua og hald til høgre. Her flatar det ut.


Etter nokre hundre meter kjem du til første sommarfjøstuft. Her går turen vidare på sti langs det gamle Buråkjet. Stien er merka med kvitt. Alle sommarfjøstuftene ligg på høgre side av stien. Stien kan vere litt fuktig, men det er lagt ut klopper. 


Etter å ha passert restane av det siste sommarfjøset går stien gjennom skogen opp mot høgda, før han går ned til ein hytteveg. Her tek du til høgre, og følgjer vegen ned mot turstien rundt Flemsetervatnet. 


Ta gjerne turen rundt vatnet. For å kome tilbake til bilen, hald til høgre på turstien, gå over Teppingbrua, og ta til høgre på skogsvegen som går ned til Flemsetervegen att. 

Adkomst og parkering

Turen startar på Flemsetra ved fylkesveg 291, midt mellom Flemma (fylkesveg 666) og Fagerlia (fylkesveg 665). Det er gratis parkering ved fylkesvegen, merka med turparkering (like sørvest for der skogsvegen til Flemsetervatnet går opp. Alternativ parkering, mot avgift, før bommen i toppen av skogsvegen). Turen er skildra frå fylkesvegen.

Løype på kart

Lengde i km
Asfalt 0
Fast grus 1
Lengde tur/retur (km) 0
Lengde en vei (km) 0
Total lengde rundtur (km) 2
Stigning Meter Grader
Total stigning 126 Høydemeter

Offentlig transport

https://frammr.no/

Spesielle forhold

Buråkjet går etter det gamle skillet mellom inn- og utmark på Flemsetra. Nedanfor Buråkjet låg sommarfjøsa til bruka på Flemsetra på rekkje og rad. Alle sommarfjøstuftene er merkte med namnet til det bruket dei høyrde til. Sjølve ordet "Buråkjet" tyder krøtterveg, og det var her dei dreiv krøttera frå sommarfjøsa og opp i utmarksbeitet.

Kart

Turkart for Kristiansund.

Flest besøk Sommer

Navn Besøk
Sigrid Anne Heggem 35
Guri Leirdal Hoem 32
Bente Koppernes 16
Geir emil Angvik 13
Kari Ås 13
Kirsti Angvik 9
Ole Ansgar Rambjør 6
Sidsel Helene Ødegaard 6
Gudny Engen Aspås 6
Johanne K. Holten 6

Besøkslogg

Dato Antall besøk
11. august 3
10. august 3
9. august 2
8. august 6
7. august 10
6. august 3
5. august 3
4. august 4
3. august 3
2. august 5

Turer i nærheten

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere: